You are currently browsing the category archive for the ‘Stwnsh’ category.

DWI’N credu mai’r gân hyfryd yma gan y diddanwr o Awstralia, Tim Minchin, ydi’r gân Nadolig orau dwi erioed wedi ei chlywed. Be ydach chi’n feddwl?

Y teipiadur, yn edrych yn o dda ar ôl 5m gair

MAE awdur yn ofalus iawn o’i offer. Mae rhai awduron yn sgrifennu gyda phensil a phapur, eraill gyda inc mewn llyfrau nodiadau crand. Mae eraill – y rhan fwya’r dyddiau yma, debyg – yn sgrifennu ar gyfrifiadur. Rydwi’n defnyddio laptop 10 oed sydd yn pwyso bron gymaint a bricsen. Ond dyna’r teclyn dwi’n hoffi. Sgwn i sut mae’r awdur Cormac McCarthy’n teimlo felly wrth iddo fo werthu ei deipiadur?

Mae’r Americanwr wedi cynhyrchu ei waith i gyd ar yr hen Olivetti. Ar y peiriant hwn y sgwennwyd campweithiau fel “The Road” a “No Country For Old Men”. Ond mae’r teipiadur wedi dod at ddiwedd ei oes.  Ond yn hytrach na thaflu’r hen declyn, mae McCarthy werthu’r Olivetti mewn ocsiwn. Yn y cyfamser, mae o wedi cael teipiadur newydd. Wel, un ail law brynwyd am $11.

Beti George

ROEDDWN i’n westai ar raglen Beti A’i Phobol ar Radio Cymru ddoe. Os oes gan rhywun ddiddordeb mewn gwrando eto, dyma ail-ddarllediad. Mi gewch chi fy nghlywed i’n cyfadde mai blogiwr symol ar y naw yr ydw i, er mod i wedi gwella mymryn ers recordio’r sgwrs efo Beti George.

DWI’N hoff iawn o gathod. Mae gen i gath: Griff, ac mae hi’n 16 oed (llun ohoni ar gofnod cynharach, yma). Roedd hi’n 10 wythnos oed pan gefais i hi. Y peth cynta ddaru hi oedd chwythu arna fi. Ond rydan ni’n frindiau rwan. Mae Griff wedi teithio ar hyd y lle efo fi: pan dwi wedi symud i swydd newydd, mewn tre newydd, mae’r hen gath wedi dwad efo fi – ac wedi cwyno’r holl ffordd cyn landio’n saff yn ei chartre newydd a cymryd mymryn o ddyddiau i setlo a ffeindio rhywle i gysgu.

Mae Griff yn siaradus iawn. Mae hi’n sgwrsio efo ni drwy’r amser. Rydan ni’n deud “Bore da, Griff” wrthi pan rydan ni’n deffro’n y bore, ac mae hi’n deud rhywbeth wrtha ni. Dwn i’m be: faswn i’n lecio meddwl mai, “Bore da,” mae hithau’n ddeud. Mwy na thebyg, mae hi’n deud: “Lle mae fy mrecwast i’r diawl diog?”

Beth bynnag, mae cathod yn sgwrsio, mae’n debyg – a dyma’r dystiolaeth:

"Nofel ysgubol ac eithriadol iawn... gwaith o athrlylith" - Dewi Prysor

Clawr Dynion Dieflig

"Hynod ddarllenadwy" - gwales.com

Prynwch Y Moch A Straeon Eraill drwy glicio yma

"Dychryn a gwae – bendigedig" - Llinos Dafydd

Trydar/Twitter

Error: Twitter did not respond. Please wait a few minutes and refresh this page.

RSS Newyddion Cymraeg o’r BBC

  • Digwyddodd gwall; mae'r llif wedi peidio. Ceisia eto.

RSS Newyddion Gwynedd

  • Digwyddodd gwall; mae'r llif wedi peidio. Ceisia eto.

RSS Newyddion Môn a Bangor

  • Digwyddodd gwall; mae'r llif wedi peidio. Ceisia eto.

RSS Newyddion Sir Conwy

  • Digwyddodd gwall; mae'r llif wedi peidio. Ceisia eto.

RSS Newyddion Sir Ddinbych

  • Digwyddodd gwall; mae'r llif wedi peidio. Ceisia eto.

RSS Newyddion Sir Fflint

  • Digwyddodd gwall; mae'r llif wedi peidio. Ceisia eto.

RSS Newyddion Wrecsam a’r Fflint

  • Digwyddodd gwall; mae'r llif wedi peidio. Ceisia eto.

Categorϊau